Läs följande sekretesspolicy noggrant eftersom ditt besök av www.savly.se webbplatsen och användning av dess tjänster innebär att du godkänner den. Om du inte accepterar villkoren i denna policy, helt eller delvis, bör du inte använda denna webbplats eller tjänster av Savly.

Savlys webbplats www.savly.se drivs av Bambino 94. V V UG. Savly (hädanefter ”Savly”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) är förpliktigad att skydda dina personliga uppgifter och kommer endast att använda information som har samlats ifrån dig i full överensstämmelse med rådande svenska dataskyddslagar. Vi samlar inte någon känslig information om dig om vi inte får ditt tillstånd. Även från vår sida gör vi vårt bästa för att se till att de uppgifter som samlas av oss är korrekta och uppdaterade, du kan kontrollera informationen och informera oss om eventuella ändringar som krävs och vi kommer att korrigera den inom en rimlig tid. Savlys webbplats och dess tjänster är avsedda för användare över 18 år.

Information samlad av Savly:

När du använder Savlys webbplats kan vi samla din Internet Protocol (IP) adress. Vi kan också samla uppgifter om ditt besök på webbplatsen.

Vi samlar också information som du frivilligt lämnar när du besöker webbplatsen eller använder andra tjänster av Savly inklusive men inte begränsat till applikationer och e-posttjänster.

All information som samlas av oss är lagrad i överensstämmelse med relevanta dataskyddslagar i Sverige.

Användning av informationen:

Informationen som vi samlar används för att:

Ge dig regelbunden information om Savly, inklusive marknadsföring

Att underlätta tjänster som erbjuds på webbplatsen

Att kontakta dig för information och / eller tjänster som du kan ha begärt från oss

Att förbättra vår webbplats som bygger på information samlats av dig

Skapa personlig upplevelse för dig baserad på dina tidigare besök på vår/ andra webbplatser

Din information används för ovan nämda aktiviter av Savly. Din information kommer inte att spridas utanför Savly om inte (a) Det krävs vid försäljning Bambino 94. V V UG tillgångar, eller vid sammanslagning av Bambino 94. V V UG med annat bolag, ägarbyte, omorganisation eller transaktioner som leder till Bambino 94. V V UG upphörande (b) du ger oss tillåtelse (c) annat som krävs eller tillåts av rådande lag.

Premenurerar du på vårat nyhetsbrev, accepterar du att vi skickar nyhetsbrev och annan marknadsföring samt ger oss rätten att använda denna kanal för att söka feedback från dig. Du kan dock när som helst avanmäla dig från nyhetsbreven.