Cookies

På vår webbsida använder vi oss av ”Cookies”. Bambino 94. V V UG använder cookies för att förstå vår trafik och informationen som samlas används för att förstå övergripande trender snarare än enskilda besökares betenden. Du kan välja att inte acceptera cookies men kommer då inte kunna ta del av stora delar av Savly.

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en Analytics som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder ”cookies”, som är små filer som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare interagerar med webbplatsen och dess tjänster marknadsföring / partners.

Säkerhet

Savly åtar flera säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet av information som du lämnar till oss. När det gäller data som överförs mellan webbplatsen och / eller användarna, kan vi inte kan undvika obehörig tredje part under transportcookies. Givet att det inte går att garantera 100% säkerhet kommer vi använda lämpliga medel för att försäkra oss om att ingen tredje part tar del av din information.

Jurisdiktion

Bambino 94. V V UG förvarar sin information i servrar placerade i Ireland, Singapore och Brazilen där rådande rätt tillämpas. All information behandlas dock av Bambino 94. V V UG i Tyskland där företaget är registrerat.

Länkar till andra hemsidor

Savly inhåller länkar till våra partnerföretags hemsidor och andra sidor utanför vår kontroll. Bambino 94. V V UG avstår från allt ansvar rörande dessa sidors produkter, tjänster eller användarvilkor.

Ändringar i vår integritetspolicy

Savly förbehåller sig rätten att ändra denna policy, delvis eller i sin helhet, från tid till annan. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart och kommer att återspeglas på webbplatsen och meddelas användarna även om rimliga medel.

Genom att besöka Savly.se medger du att du har; läst, förstått och accepterat vår Sekretesspolicy i sin helhet.

Kundtjänst

Vid eventuella frågor eller funderingar, vänligen nå ut till oss på kontakt@savly.se.